Navigation Menu+

Avís legal

Condicions Generals

INFORMACIÓ DE LA COMPANYIA
A Plus Instal•lacions SL, amb domicili a l’Avinguda Barcelona número 16 de Molins de Rei, 08750 BARCELONA, i amb CIF B-66043886

OBJECTE

Les presents Condicions Generals d’Accés (les “Condicions d’accés”) regulen l’accés i ús per part de qualsevol persona (“usuari”) de les pàgines que integren el domini web http://www.aplus.cat (en conjunt la “pàgina web”), propietat de  A Plus Instal•lacions SL, així com els continguts i serveis que s’hi inclouen. L’accés a aquesta pàgina web o el seu ús per part de l’usuari implica necessàriament, i sense reserves, l’acceptació de les condicions d’accés. Per tant, es recomana que l’usuari les llegeixi atentament i detingudament cada vegada que vulgui entrar a la pàgina web de A Plus Instal·lacions.
A Plus Instal·lacions es reserva la facultat de realitzar, en qualsevol moment i sense necessitat de cap preavís, qualsevol modificació o actualització dels continguts i serveis, de les condicions d’accés i, en general, de qualsevol element que integri el disseny i configuració de la seva pàgina web .

ACCÉS A LA PÀGINA WEB
L’usuari accedeix a la pàgina web sota la seva exclusiva responsabilitat. Els continguts i serveis tenen com a finalitat exclusiva la difusió d’informació sobre les activitats desenvolupades per A Plus Instal·lacions.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I PROPIETAT INDUSTRIAL
Els drets de propietat intel·lectual i industrial sobre els continguts de la pàgina web corresponen en exclusiva a A Plus Instal·lacions, llevat que s’especifiqui el contrari. Tot ús o explotació diferent de l’anterior precisarà d’una autorització prèvia i per escrit per part de A Plus Instal·lacions. En concret, es prohibeix a l’usuari reproduir, distribuir, comunicar públicament (inclòs el dret de posada a disposició), transformar, col·leccionar i, de qualsevol altra manera, explotar els continguts inclosos a la pàgina web sense l’autorització prèvia i per escrit de A Plus Instal·lacions.

Protecció de dades personals
L’accés a la pàgina web o el seu ús no implica una recollida de dades personals de l’usuari per part de A Plus Instal·lacions. Tanmateix, es comunica que, en el cas que A Plus Instal·lacions sol·liciti dades personals, s’informarà degudament a l’usuari conforme al que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal. Així mateix, s’informa que quan s’accedeix a la pàgina web o utilitzar-la, A Plus Instal·lacions està en disposició de poder obtenir les següents dades personals de l’usuari: el seu tipus de navegador d’Internet i sistema operatiu, l’adreça IP des de la qual es connecta l’usuari i la data i hora de connexió. Com que algunes d’aquestes dades el poden arribar a identificar, se l’informa que les tractarà A Plus Instal·lacions amb la finalitat única i exclusiva de perfeccionar la seva connexió a la pàgina web. Respecte al tractament de dades personals, es prega consultar la nostra política de privacitat.

ENLLAÇOS
Tot enllaç, hipertextual, profund, framing, o qualsevol altre tipus de connexió virtual a través de xarxes de telecomunicació des de qualsevol lloc web o adreça URL (“Enllaços”) a la pàgina web, ha d’autoritzar A Plus Instal·lacions, establint l’enllaç en tot cas a la seva pàgina inicial. A Plus Instal·lacions desitja aclarir que els Enllaços a pàgines web de tercers que contingui la pàgina web tenen únicament una finalitat orientativa, sent el seu objecte el posar a disposició de l’usuari altres fonts d’informació que poguessin ser del seu interès. A Plus Instal·lacions revisa el contingut que s’ofereix en els enllaços. Tanmateix, és impossible conèixer exactament i en tot moment quin és el contingut concret de tot enllaç. Per això es prega que, en el cas que qualsevol usuari o tercer observi que aquests enllaços poden ser contraris a les lleis, la moral o l’ordre públic, o que siguin susceptibles d’incitar a la violència o a la discriminació per raons sexuals, ideològiques , religioses o racials, ens ho faci saber a través de l’adreça de correu aplus@aplus.cat
Al marge de la legislació, A Plus Instal·lacions declina qualsevol responsabilitat en relació amb els continguts dels Enllaços o amb els danys o errors que, per qualsevol virus present en accedir a aquests enllaços, puguin patir els sistemes informàtics de l’usuari.

LEGISLACIÓ I JURISDICCIÓ APLICABLE
Les presents condicions d’accés estan subjectes a l’ordenament jurídic espanyol. Per a qualsevol consulta també poden contactar amb nosaltres a l’adreça de correu electrònic: aplus@aplus.cat

© 2013 A Plus Instal·lacions SL, Avinguda Barcelona nº16 de Molins de Rei, 08750 BARCELONA, Espanya – Tel (+34) 936 689 042