Navigation Menu+

Renovables

Les energies del futur

_Renovables
  • Disseny,   instal·lació   i   manteniment
  • Plaques solars i fotovoltaiques
  • Calderes de biomassa
  • Instal·lacions geotèrmiques
  • Treballs verticals en alçada

A Plus Instal·lacions és una empresa especialitzada en el disseny, instal·lació i mateniment de sistemes d’energies renovables, com són l’energia solar tèrmica, la bioenergia, la geotèrmia, l’energia fotovoltaica o l’aerotèrmia. Totes elles més segures i menys contaminants que les energies usades tradicionalment.

Es tracta d’energies de futur, inesgotables i amb un impacte ambiental quasi nul.

L’equip de professionals especialitzats, amb àmplia experiència en aquest tipus d’aplicacions, poden oferir un servei personalitzat al client amb les millors solucions tècniques, aprofitant els recursos naturals per transformar-los en energia, aconseguint així un major estalvi.

• L’energia solar tèrmica consisteix en l’aprofitament de l’energia del sol per a produir escalfor, ja sigui per a la producció d’aigua calenta sanitària o per a la calefacció; o bé per a producció d’energia mecànica i, a partir d’ella, energia elèctrica.

• La bioenergia o energia de biomassa consisteix en l’aprofitament de l’energia generada per la combustió o transformació de l’anomenada biomassa, matèria orgànica formada en algun procés biològic de les substàncies que constitueixen els éssers vius o les seves restes i residus.

• L’energia geotèrmica és aquella que s’obté mitjançant l’aprofitament del calor existent a l’interior de la Terra. Aquest aprofitament pot donar lloc a generació d’electricitat, aprofitament directe de la calor (calefacció i ACS) i també refrigeració per absorció i bomba de fred geotèrmica.

Les nostres marques de confiança;

logosrenovables_color