Navigation Menu+

Contraincendis

Instal•lacions de detecció i extinció d’incendis.

Electrical Equipment On House Plans
  • Instal·lacions integrals de protecció contraincendis
  • Prevenció, detecció i extinció
  • Servei de reparació
  • Manteniments preventius i correctius
  • Treballs verticals en alçada.

Com a empresa instal·ladora i encarregada del manteniment d’equips contra incendis, a A Plus Instal·lacions apliquem les mesures legislatives que fomenten la seguretat passiva i activa elaborant plans d’autoprotecció per tal de prevenir l’incendi, evitar la propagació del foc i afavorir la seva extinció.

La nostra gamma de serveis abasta des del extintor, fins als més moderns sistemes d’extinció automàtica.

Assegurem la correcta instal•lació, posada a punt i posterior manteniment de centrals de detecció i grups de pressió, ignifugacions, control de fums, segellats, senyalitzacions i evacuació.

Les nostres marques e confiança;

logosincendis_color