Navigation Menu+

Empresa

El nostre objectiu és la seva plena satisfacció.

_EquipA Plus Instal•lacions SL és una empresa de Barcelona dedicada al sector de les instal•lacions, amb àmplia experiència i compromesa amb el desenvolupament tecnològic i sostenible de la seva activitat.

Ofereix el “Global Service”, que permet centralitzar en un únic industrial el servei complert de totes les instal•lacions d’una obra.

El nostre objectiu principal és el contacte amb el client per saber de primera mà quines són les seves necessitats reals i, d’aquesta manera, poder oferir un servei personalitzat i de gran qualitat.

L’equip humà de professionals fixos a la plantilla, amb formació qualificada li donaran suport tècnic i faran que pugui despreocupar-se de tot el que fa referència a les seves instal•lacions. La seva àmplia experiència els permet realitzar i proposar les millors solucions als projectes que vostè tingui en ment. Això, juntament amb l’ús de productes de les primeres marques de reconeixement internacional, constitueix garantia d’èxit.

A Plus Instal•lacions és una empresa compromesa amb el medi ambient que apropa el futur de les noves tecnologies per assegurar una major eficiència energètica a les seves instal•lacions. Tenim una especial cura amb l’ús racional dels recursos, la minimització de residus, el reciclatge i la reutilització dels materials, per així promoure un desenvolupament sostenible.

Col•laborem amb enginyeries, arquitectes, constructores i interioristes per a la realització de tot tipus d’instal•lacions i projectes integrals.

Realitzem projectes, instal·lacions, reparacions i manteniments de: Electricitat i Telecomunicacions, Fontaneria, Gas, Aire Condicionat, Calefacció, Tractament d’Aigua, Xarxes Informàtiques, Sistemes d’Intrusió, Detecció i Extinció d’Incendis, Domòtica i Renovables.

Empresa inscrita a: Registre industrial de la Generalitat de Catalunya | Registre d’empreses instal·ladores d’Electricitat de baixa tensió| Registre d’empreses instal·ladores d’aigua| Registre d’Instal·ladors de Telecomunicacions de Catalunya | Registre d’empreses instal·ladores de gas EG-II | Registre d’empreses instal·ladores i de manteniment d’instal·lacions tèrmiques en els edificis | Registre d’empreses Acreditades.

logosacreditacions1

Assegurança de responsabilitat civil per valor de 1.100.000 euros, per sinistre.