Navigation Menu+

Telecomunicacions

Connectats amb el món

_Telecos
  • Instal·lacions integrals de televisió, telèfon, ràdio i internet
  • Assessorament i projectes executius
  • Reparació i manteniment
  • Treballs verticals en alçada

A Plus Instal·lacions disposa d’una àmplia experiència en el muntatge d’infraestructures i sistemes de telecomunicació en edificis o immobles. Realitzem les instal·lacions -inclosa la seva posada a punt i manteniment- destinades a:
• Captació i distribució de senyals de radiodifusió sonora i televisió,
• Distribució de senyals de telefonia disponible al públic, des del distribuïdor de l’edifici fins als punts de connexió dels aparells.
• Distribució de senyals de telecomunicacions per cable.
• Sistemes de porteria electrònica, sistemes de videoporteria o sistemes de control d’accessos, tots ells realitzats en edificis o conjunts d’edificacions.

S’ofereixen els serveis de:
• Assessorament i projectes executius.
• Instal·lacions integrals.
• Servei de reparació.
• Manteniments preventius i correctius.
• Treballs verticals en alçada.