Navigation Menu+

Videovigilància

La tranquil·litat de sentir-se segurs

_Videovigilancia
  • Control d’accessos, càmeres, detectors de presència…
  • Servei de manteniment i reparació
  • Treballs verticals en alçada

El control d’accessos és una de les especialitats de A Plus Instal·lacions. Per tal d’aconseguir que l’organització del trànsit de persones en zones sensibles es resolgui d’una manera eficaç, disposem de solucions concretes que s’adapten a cada situació, aconseguint les condicions de seguretat dionees.

Utilitzem sistemes mitjançant els quals és possible controlar les entrades i sortidesde forma automatitzada utilitzant lectors en les seves distintes tecnologies.

En aquelles dependències on, a més de controlar els accessos, sigui necessari disposar en tot moment del detall de les persones i/o vehicles presents i el seu període de permanència, ampliem els sistemes de control de presència.

Les nostres marques de confiança;

logosvigilancia_color